Om Cameri Bokföring

Cameri Bokföring erbjuder redovisning och kringtjänster av hög kvalitet. Varaktiga kundrelationer byggs med ansvar, kunskap och service. Förtroende växer med tiden. Företaget startade 2004.

Utbildning
Utbildning med inriktning mot redovisning och beskattning.

Yrkeserfarenhet
Erfarenhet från ekonomiavdelningar, bokföringsbyråer och fastighetsförvaltande bolag.

© 2006 - 2020 Cameri Bokföring, All rights reserved. Created by Fruity Productions